top of page

Korlátozzák a bútorokban lévő formaldehid megengedett maximális mennyiségét

Egy új, 2026-ban érvénybe lépő európai uniós rendelet limitálja a bútorokban és faárukban található formaldehid kibocsátásának mértékét.


2023. július 14-én jelent meg az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a formaldehid és a formaldehid-felszabadítók tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2023/1464 bizottsági rendelet.
A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően húsz nappal lép hatályba, melyet követően egy 36 hónapos átmeneti időszak következik.


A formaldehidre és a formaldehidet kibocsátó anyagokra vonatkozó új rendelet a törvény mellékletében feltüntetettek szerint a következő lesz:


1. Az árucikkek 2026. augusztus 6. után nem hozhatók forgalomba, ha a 14. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek mellett a belőlük felszabaduló formaldehid koncentrációja meghaladja a következő értékeket:


a) 0.062 mg/m3 a faanyagú és bútorárukban.


b) 0.080 mg/m3 a faanyagú és bútoráruktól eltérő árukategóriákban.


A fenti követelményeket a következő esetekben nem kell alkalmazni:


a) olyan árucikkek esetében, amelyekben a formaldehid vagy a formaldehidet felszabadító anyagok kizárólag természetes módon vannak jelen azokban az anyagokban, amelyekből a nevezett az árucikkeket előállítják;


b) olyan árucikkek esetében, melyeket előrelátható körülmények között kizárólag kültéren használnak;


(…)


j) használt tárgyak esetében.


Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a rendeletet kísérő tájékoztatót fog készíteni, amely minden bizonnyal tartalmazni fog néhány, a bútorokkal kapcsolatos pontosítást, ami megkönnyítheti a rendelet alkalmazását a bútorgyártók számára, mely megelőlegezheti, hogy nem lesz szükség kettős vizsgálatra, amennyiben a tárgyak vagy azok fa részei már megfelelnek az új rendeletnek.

Comments


bottom of page