top of page

A WOODCircle projektről

A WOODCircle célja, hogy megbirkózzon az iparág kettős átalakulásával, a körkörös és fenntartható faipar új profiljának kialakítására összpontosítva, amely képes megoldani mind a műszaki, mind a környezetvédelmi kérdéseket, támogatva ezzel egy etikus, a termelésen alapuló, ugyanakkor a fenntarthatóság alapelveit tiszteletben tartó folyamatot.

Az aktuális helyzet

A bútoripar az EU gazdasága szempontjából igen fontos ágazat, amely mintegy 1 millió embert foglalkoztat mintegy 120 000 vállalkozásban (amelyek 99%-a mikro-, kis- és középvállalkozásokból áll), éves forgalma mintegy 96 milliárd euró, és a világ bútorgyártásának 25%-át állítja elő.

Európa a világ második legnagyobb bútorpiaca, a globális fogyasztás 26%-ával, az ázsiai-csendes-óceáni térség (43%) után, és nagyobb, mint az észak-amerikai piac (23%). Az európai belső bútorfelhasználás több mint 80%-a európai gyártóktól származik: az Európai Unióban Olaszország a legnagyobb bútorgyártó 22,365 millió eurós termelési értékkel, amelyet Németország, Franciaország, Spanyolország és Hollandia követ.

 

Az új tervezési megközelítésre való kreatív képesség és az új igényekre való reagálás az uniós bútorgyártóknak világszerte jó hírnevet biztosít: az európai ipar képes ötvözni az új technológiákat és az innovációt a kulturális örökséggel és a designnal, valamint munkahelyeket biztosít a magasan képzett munkavállalók számára. Az EU világelső a bútorpiac felső kategóriás szegmensében: minden a világon eladott három csúcskategóriás bútortermékből közel kettőt az EU-ban gyártanak.

Garbage Factory

Fő célkitűzések

Célunk - a partnerek korábbi, WOODigital projektjéhez hasonlóan - egy olyan duális rendszermodell és képzési kínálat kidolgozása, amely a meglévő tudásra és gyakorlatra épül, fejleszti  azt az ágazat számára releváns módon, és elősegíti a körforgásos gazdaságra való áttérést;

Egy jól szervezett duális rendszermodell optimalizálása és megosztása a faipari ágazatban a körforgásos gazdaságra való áttéréshez szükséges készségek előmozdítása érdekében, konkrét módszertani iránymutatások alapján és az innovatív képzési megközelítések, többek között a mobilitás és az e-learning előmozdításával;

Olyan tanulóközpontú képzési kínálat kidolgozása, amely más uniós tagállamokban (mikro- és kisvállalkozások) és kezdeményezésekben is megismételhető és fejleszthető, különös tekintettel a feldolgozóiparra.

Working Together on Project

Célcsoportok

Sorting and Cataloging Inventory

A fellépés célja, hogy az EU 18 és 35 év közötti fiataljait segítse abban, hogy a fa- és bútoripari ágazatot az elmúlt években átalakító körforgásos gazdaság és a fenntartható termeléskövetelményei által támasztott kihívások megfelelő kezelésében kulcsszerepet vállaljanak.

 

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a szinte teljes egészében kkv-kból és elöregedett munkaerőből álló ágazatot fiatal szakmunkásokkal vértezzék fel, elkerülendő az európai gyártás és kézművesség történetének kiüresedését.

A várt eredmények

A fa és bútoripari szakemberek  készségeinek javítása a körforgásos gazdaságra való áttérés érdekében, valamint az ágazat alkalmazkodóképesebbé és rugalmasabbá tétele a szükséges szemléletváltás által megkövetelt változásokkal szemben, a képzési kínálatok és rendszerek rugalmasabbá és innovatívabbá tételével;

 

A különböző érdekelt felek (kkv-k és a vállalkozók/munkáltatók képviselői, szakképzési szolgáltatók, innovációs szakértők és gyakorlati szakemberek) közötti együttműködés és párbeszéd fokozása az innováció ösztönzése érdekében Európa-szerte, mind a képzés, mind az ipar szintjén;

 

Az innováció előmozdítása a fa- és bútoripari szakoktatás és szakképzés terén, az iskolából a munka világába való átmenet segítése, a fiatalok integrációjának és foglalkoztathatóságának támogatása a digitális készségek megszerzésének fokozásával egy munkaalapú transznacionális környezetben;

 

A fenntartható tanulási mobilitás fokozására szolgáló kettős modell kidolgozása, tesztelése és validálása, beleértve az innovatív tanítási, tanulási és értékelési gyakorlatokat;

 

Valamint minőségvezérelt ciklus kialakítása más projektek tanulságainak és eredményeinek levonásával, hogy további szinergiákat teremtsen a faalapú projektek között uniós szinten, majd inspiráljon más nemzeti kezdeményezéseket (beleértve a Horizont Európa, COSME, ESZA).

A duális szakképzés a képzési központban és a munkahelyen végzett tevékenységeket egyaránt magában foglalja.

A projekt más uniós projektek (WOODUAL, FUNES, IM-FUTURE, DIGIT-FUR és mások) együttműködési és tudásbeli keretein belül is prosperál, amelyek a duális képzési rendszer alkalmazását követelték a fa- és bútoripari ágazatban a fiatalok digitális készségeinek és foglalkoztathatóságának javítása, valamint a vállalkozások és a szakképzési szolgáltatók közötti együttműködés érdekében Európa-szerte.

 

A projekt középpontjában a tudás stratégiai kezelése áll:

  • A digitális készségek tanításának és tanulásának elősegítése - a WOODCIRCLE arra törekszik, hogy erősítse a fiatalok foglalkoztathatóságát és kulcskompetenciáit, a faipart tudásalapú iparággá téve. Minél több fafeldolgozási folyamat és termék digitalizálódik, annál több adat és információ áll a kkv-k és más érintett szereplők rendelkezésére, hogy kínálatukat vonzóbbá és értékesebbé tegyék a piac számára, javítva így a döntéshozatali folyamatot.

  • A visszacsatolási hurok működtetésével a partnerség elkötelezett a stratégiai kapcsolatok ápolása mellett, hogy tovább fokozza a fafeldolgozáson alapuló projektek közötti szinergiákat uniós szinten.

  • Mivel a partnerek hosszútávú együttműködésben és üzleti kapcsolatokban vesznek részt, új ismereteket hoznak létre, amelyeket érdemes további források révén megvizsgálni, elősegítve az oktatás és az üzleti élet közötti tudásátadási folyamatot a kölcsönös fejlesztések érdekében.

bottom of page