top of page

A WoodCIRCLE project alakulása: korábbi, jelenlegi és jövőbeli aktivitások

A projekt megvalósítása és folyamatai a tervezett ütemben zajlanak.


A projekt első kulcslépése, a D2.1 desktop kutatás a piaci szükségletekről a fenntarthatóságban és körforgásos gazdaságban jártas faipari ágazatban elhelyezkedő munkavállalói készségek tükrében elkészült. A dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz a következő projektdokumentumok és tevékenységek kidolgozásához, hiszen általános információt ad a körforgásos gazdaság kihívásairól és jelenlegi helyzetéről Európa-szerte, és konkrétan az öt érintett országban. Bemutatja továbbá azokat a készségeket, kompetenciákat és ismereteket, amelyekre a zöld átmenet általánosságban és konkrétan az ágazat két kulcsfontosságú foglalkozási profilja által érintett fa- és bútoriparban szükség van: Az asztalosok és az ágazathoz kapcsolódó munkások, valamint a bútorösszeszerelő munkások szükséges készségeiről. Ezeket az SKC-ket egy felmérésen keresztül validálták a projekt partnerei, amely 122 választ gyűjtött össze az egész EU-ból, valamint különböző műhelytalálkozókon, amelyeken az ágazat számos szakértője vett részt.


Ezen eredmények alapján a partnerek kidolgozták a D2.4 A körkörös és fenntartható famegmunkáló új tantervi profilját. A tanterv egy rövid munkaköri leírást, valamint a profil mögött álló elveket és kulcsfogalmakat, a kulcskompetenciákat és a tanulási eredményeket tartalmaz, mely négy egységre tagolódik, amelyek a következő témákat mélyítik el: A körforgásos gazdaság áttekintése; Fenntartható anyagok; Körforgásos tervezés; és Erőforrások, gyártás és hulladék.

Jelenleg a partnerek egyidejűleg dolgoznak a kidolgozott új tantervhez kapcsolódó képzési anyagok előkészítésén és az e-learning platformon, amely befogadja ezeket a képzési anyagokat, és nyíltan, valamint széles körben elérhetővé teszi azokat az ágazati szakemberek, munkanélküliek és az e témák iránt érdeklődő diákok számára.


Ezen túlmenően mindezen folyamatok végrehajtását különböző minőségbiztosítási tevékenységeknek köszönhetően nyomon követték, és az eredményeket az összes partner nagymértékben terjesztette a projekt célcsoportjai körében az érintett országokban és általában az EU-ban, növelve az érdeklődést a projekt jelenlegi eredményei iránt.


A jövőbeni tevékenységek a konkrét pilot tanfolyamon előállított tananyagok tesztelésére, valamint a fizikai mobilitásra fognak összpontosítani, amely tevékenységtípus a tanulók és az oktatók által az információcsere és a szakmai fejlődés lehetőségei miatt nagyra értékelt.


Comments


bottom of page